Zavolejte nám

image

Základní škola a Mateřská škola Věž

Dříve, než byla v obci Věž vystavěna škola, musely školou povinné děti docházet za vzděláním do sousední obce Skála. Tam se však tísnily v nedostatečných třídách, a proto v roce 1873 zažádala obec o zřízení školy vlastní. Stavba se neustále zdržovala, až konečně v roce 1887 bylo vše schváleno. O rok později, v listopadu roku 1888, byla novostavba vysvěcena a odevzdána svému účelu. Správcem školy byl jmenován Jan Laška, pokrokový učitel, jehož přičiněním bylo založeno několik spolků.

Základní škola a Mateřská škola Věž stále sídlí ve své původní budově, jejíž vystavění stálo občany tolik úsilí. Dnes by ji však nepoznali – je to moderní, dobře vybavená škola, která splňuje všechny požadavky současného vzdělávání. Je školou malotřídní – dvojtřídka pro žáky prvního stupně, její součástí je i mateřská škola, školní družina a jídelna s vlastní kuchyní. Maximální kapacita základní školy ve Věži je 40 žáků. V jedné třídě se vyučují žáci prvního a druhého ročníku, ve třídě druhé žáci třetího až pátého ročníku.